Listopad 2014

Tvá přítomnost

18. listopadu 2014 v 20:44 | Daniela |  Pokusy
Přítomnost Tvá
mě chrání
před stíny minulosti
před pocity viny
před chováním mým
někdy v očích jiných
nepochopitelný...

Ve všem, TY jsi neuvěřitelný!
krůček po krůčku
se snažím jít Tvou cestou
dobrou a nádhernou...
V obavách nikomu neublížit
Ty mě usměrňuješ
dodáváš odvahy
neodsuzuješ.....

Boží přítomnost

11. listopadu 2014 v 17:46 | Daniela |  Pokusy
Chci zůstat, ve TVÉ Boží přítomnosti
Nechci spadnout zpátky, do bezmocnosti
Tam, kde nejsi Ty..
Chci se vzchopit
Dál Ti sloužit
Více se modlit...
Více vnímat Tebe jen
Navzdory okolnostem..

Bez Tebe nic nejsem...

11. listopadu 2014 v 17:43 | Daniela |  Pokusy
Vypsat se z pocitů
Vědět, že JSI tu
Uvědomit si, že bez Tebe
nic nejsem...
Znáš každý můj vlas
Tolik toužím, slyšet Tvůj hlas!
Tolik přeji si, Tvou blízkost
Není k nahrazení
Nikoho takového není...

Má síla

8. listopadu 2014 v 22:00 | Daniela |  Pokusy
Ty jsi má síla
když už nevím, kudy dál
v slzách prosím v modlitbách
Prosím o východisko
Prosím o slitování
Tolik to bolí
Prosím otče!