Únor 2012

Amen!

20. února 2012 v 2:23O pokoji

17. února 2012 v 23:20 Biblické verše

Neboť to,co s Vámi zamýšlím,znám jen já sám,je výrok Hospodinův,Jsou to myšlenky o pokoji...Jeremiáš 29,11


Naslouchání a činy

16. února 2012 v 12:11

Nebuďte hloupí.Naslouchejte dvakrát víc,než mluvíte


Neslibujte víc,než můžete podpořit svými činy!Pohodovka :-)

15. února 2012 v 21:15 Hudba :-)


Chris Tomlin

14. února 2012 v 23:44 Hudba :-)

Jen Ty

10. února 2012 v 0:12 Pokusy
Před Tebou se skláním
nemám co ti dát
ale vím,že jen Ty
mě máš rád

Když je mi ouzko
Ty přicházíš
láskou a bezpečím
mne obdaříš
Jen s Tebou je fajn

Ty jsi králů král!

Inspirace

5. února 2012 v 1:17
"Nehleď příliš na to, je-li kdo s tebou, nebo proti tobě, ale svým konáním dbej o to, aby ve všem, co činíš, byl s tebou Bůh." (Tomáš Kempenský)

Láska tak trošku jinak

5. února 2012 v 1:15
Někoho milovat znamená především přijmout ho takového, jaký je.

Tím ale není vyčerpán celý obsah slova láska. Ta v sobě zahrnuje ještě jednu dimenzi. Milující totiž touží toho, koho přijal, nějak obohatit, obdarovat. A to nejen tím, co má, ale vším, co sám je. Touží po dobru pro druhého a vše pro to činí.

Milovat znamená také chtít být pro druhého a chtít pro něj dobro.

"V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že Bůh si zamiloval nás a poslal svého Syna ..." (1Jan 4,10)
vira.cz

Ten pravý ??

5. února 2012 v 0:12
"Co mám říct těm, kteří se zeptají: "Jak mohu s jistou vědět, že tenhle chlapec, tahle dívka je tím či tou, kterého (kterou) mi vyvolil Bůh? Odpovím, že milovat je vždycky riskantní. Bůh o tom cosi ví! Ale řeknu také: "Toužíš-li věnovat svůj život tomu, aby tento chlapec, tato dívka plně prožili ten svůj, pak je šance, žes zvolil dobře."

Modlitba

5. února 2012 v 0:07
Philips Brooks řekl: "Nemodlete se za snadný život; modlete se za to, abyste byli silní lidé. Nemodlete se za úkoly přiměřené vašim silám; modlete se za sílu pro plnění vašich úkolů. Potom vykonávání vaší práce nebude zázrak, ale vy budete tím zázrakem. Každý den se potom budete podivovat nad bohatstvím života, kterého se vám dostalo díky Boží milosti."

Láska...

4. února 2012 v 23:59
Svět nás zavede ke stříbrnému plátnu, na kterém se míhají příběhy vášně a milostného poblouznění, a když se na to díváme, svět říká: "Tohle je láska." Bůh nás zavede k patě kříže, na kterém visí nahý zkrvavený muž a říká: "Tohle je láska." (Joshua Harris)