Prosinec 2011

Radost :-)

13. prosince 2011 v 20:37

Raduj se dnes!

"Chlubte se v svatém jménu Jeho, vesel se srdce těch, kdo hledají Hospodina. Hledejte Hospodina i síly Jeho, hledejte tváři Jeho ustavičně (upřímně). Rozpomínejte se na divné skutky Jeho, kteréž činil, na zázraky Jeho, i na soudy úst Jeho." (1.Par 16,10-12)
Málokdo z lidí si uvědomuje, jak jsou rána důležitá, a obzvláště první okamžik hned po probuzení. Bůh stvořil slunce, aby vyšlo kvůli nám. Bůh dychtivě očekává na to, až se vzbudíme, abychom byli s Ním.
David, žalmista, toho hodně psal o ránech. "Toto je den, který stvořil Pán a já se v něm budu radovat." (Žalm 118,24) David se necítil vždy na to, aby se radoval, ale rozhodl se, že se bude radovat v novém dni, který stvořil Pán.
Co nejdříve po probuzení se na sebe podívej do zrcadla, usměj se a řekni: "Dnes budu mít skvělý den, protože Ježíš mě miluje."
(z knihy J.Meyer: "Starting Your Day Right")

Každá chvilka s NÍM!

13. prosince 2011 v 20:27

Využij každou chvilku

"Tvého Zákona se budu držet ustavičně, navěky a navždy (naslouchat, přijímat, milovat a poslouchat). Žalm 119,44
S Bohem se můžeš setkat, když ležíš v posteli. Nemusíš být ve svém pokoji a za zavřenými dveřmi ležet na kolenou, aby ses s Ním mohl sejít. Můžeš být s Ním během jízdy v autě, když uvízneš v zácpě, ve sprše...
Neříkám, že by sis neměl oddělit čas na Boha. Ale měl bys také využít každou chvíli, kdy jsi schopen mluvit a naslouchat. Nečekej s modlitbou, až budeš mít celou hodinu volno na to, abys byl s Bohem.
Využij každou minutu, kdy můžeš Božímu hlasu naslouchat. Využij každou chvilku, kterou máš, a buď s Bohem.
(z knihy J.Meyer "Starting your day right")

AMEN!