Listopad 2011

Exod 34:6b - 7a

21. listopadu 2011 v 15:00 Biblické verše
Hospodin,Hospodin! Bůh soucitný milostivý,nesmírně trpělivý,velmi laskavý a věrný,pamatující na milosrdenctví tisicům pokolení,odpouštějící nepravost,provinění i hřích!

Mé uzdravení :-)

19. listopadu 2011 v 23:17 | Daniela

Chtěla bych se s Vámi podělit, o mé úžasné uzdravení :-)


Bylo mi sedmnáct let a trpěla jsem různými alergiemi,byla jsem čerstvě obrácená k Pánu..Nesměla jsem vajíčka,ořechy,rajčata do toho astma,alergie na pyl,na zvířecí srst,peří..

Právě v tu dobu k nám do sboru,přiletěl pastor až z Venezuely a modlil se za nemocné..A tak jsem to riskla a šla dopředu..
Modlil se za mne a byl to zvláštní pocit,Když se domodlil,řekla mi má kamarádka,no vidíš,jsi uzdravená a ta si můžeš vzít tatranku a podala mi ji..Opravdu,tatranku jsem snědla a žádná vyrážka se mi neobjevila :-) Mohla jsem se mazlit ze psem s kočkou a nic :-) taktéž na louce plné rozkvetlých květů,nádhera :-)

Dodnes děkuji Pánu za zázrak uzdravení,že mohu jíst má oblíbená rajčata s majolkou :-))

AMEN!!!

Povídka

19. listopadu 2011 v 11:52 | Daniela

Chtěla bych se s Vámi ,podělit o svou první a snad ne, poslední povídku..Nemocniční stěny byly bílé.Sem tam visel nějaký obrázek.Radek ležel na lůžku.Vedle sebe měl malého plyšáčka.Jeho zchátralé tělo,nedovedlo zvednout ruku na uvítanou.Zmocnila se mě panika,ztratit milovaného člověka.O Pane,slituj se nad tím to životem!!! V duch zněla modlitba..
Chceš slyšet další kapitolu s Bible? Kývl hlavou.Odpověď zněla ano.Na počátku bylo slovo...Nádherné modré oči,sledovali otevírající se ústa.Pak se zavřela,usnul.

Sestro! Sestro! Ano ? Už víte něco více o stavu Radka ? Sklopila oči.Jen,že se stav,čím dál tím více horší! Ne,nemusíte mi už více říkat.To stačí!

Venku panovala zima.Děti si bestarostně hráli venku a užívali prázdnin.Mé kroky které se obtiskávali do sněhu,vedly do lesa.Pane prosím za uzdravení! Prosím za sílu!,prosím! Někdo uslyšel modlitbu a kráčel směrem ke mě.Kamarádka.Věděla o trápení,proto nabídla modlit se ve dvou.Neboj,ve středu nás je Bůh!Modlitba trvala asi deset minut.Celá vyčerpaná,jsem se v posledních silách dobelhala domů.

Druhý den,se opakoval jako včerejší.Sedět u Radka,předčítat Bibli,modlitba,spánek.
Až jednou Radek procitnul.Ruka sklouzla k mojí.Chytil ji.Miluji Tě! Zůstaň se mnou až do konce! Prosím! Oči se zavřeli.dech se zastavil,slzy tekly proudem...Síla zavolat sestru byla nulová.Co se děje ? Zvolala sestra,která viděla,přes sklo,že není něco v pořádku.Zemřel!

Hřbitovní vrata bouchla.Milí pozůstalí,sešli jsme se tu...Já necítila nic,jen hořkost,smutek a slzy,které mi obmývali tváře.Srdce cítilo prázdnotu,snad jen pomyšlení,že až zemřu,uvidím ho,setkám se s ním...!

Je nádherná!

19. listopadu 2011 v 1:05